Skip to content
OMZ logo

Back to cloud

Bảo mật máy chủ đám mây - Chiến lược và công cụ

Đặng Văn Đại

@daikk115

Điện toán đám mây đã cách mạng hóa cách thức hoạt động của các tổ chức, mang lại khả năng mở rộng, tính linh hoạt và hiệu quả về chi phí. Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng đặt ra những thách thức về an ninh đòi hỏi phải có sự quan tâm kỹ lưỡng và các biện pháp chủ động. Bảo mật cloud server (máy chủ đám mây) là trách nhiệm chung giữa các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và các tổ chức sử dụng dịch vụ của họ.

Trong bài viết này OMZcloud sẽ cùng các bạn thảo luận nhiều khía cạnh khác nhau của bảo mật máy chủ đám mây, bao gồm bảo mật mạng, kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu, giám sát, quản lý bản vá và chiến lược sao lưu. Việc triển khai các phương pháp hay nhất này là rất quan trọng để bảo vệ tài nguyên đám mây của bạn khỏi bị truy cập trái phép, vi phạm dữ liệu và các mối đe dọa bảo mật khác.

I. Bảo vệ hệ thống mạng


cloud-security-1

1. Đám mây ảo riêng (VPC)

Khi cloud server được khởi tạo thì đồng thời cũng khởi tạo không gian mạng riêng ảo cho nó.
Ưu điểm của VPC (Virtual Private Cloud) :

 • Cách ly : Triển khai mạng đám mây riêng ảo (VPC) để cách ly tài nguyên đám mây của bạn một cách hợp lý. VPC cung cấp một môi trường an toàn và tách biệt trong cơ sở hạ tầng đám mây của bạn.

Các trường hợp sử dụng cho VPC :

 • Phân đoạn : Sử dụng VPC để phân đoạn tài nguyên đám mây của bạn, tạo các mạng riêng biệt cho các mục đích khác nhau (ví dụ: phát triển, sản xuất, thử nghiệm).

2. Tường lửa (Firewall) và danh sách kiểm soát truy cập mạng (ACL - Access Controll List)

 • Tường lửa(Fire wall) : Thiết lập cấu hình tường lửa trên máy chủ đám mây để kiểm soát lưu lượng vào và ra. Tạo quy tắc tường lửa chỉ cho phép các cổng và giao thức cần thiết.
 • Network ACL : Triển khai danh sách kiểm soát truy cập mạng (ACL) ở cấp mạng con. ACL hoạt động như tường lửa không trạng thái, cho phép bạn lọc lưu lượng giữa các mạng con.
 • Các trường hợp sử dụng cho Tường lửa và ACL : Kiểm soát lưu lượng: Kiểm soát luồng lưu lượng giữa tài nguyên đám mây và mạng bên ngoài, đảm bảo chỉ xảy ra giao tiếp được ủy quyền.

3. Sử dụng nhóm bảo mật (Security Group)

Nhóm bảo mật : Nhóm bảo mật hoạt động như tường lửa ảo cho các cloud server trong VPC. Xác định quy tắc cụ thể cho từng nhóm cloud server, hạn chế quyền truy cập dựa trên nguồn và đích.

4.Giảm thiểu DDoS

Hạn chế tấn công DDoS : Triển khai các dịch vụ bảo vệ từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) do nhà cung cấp dịch vụ đám mây của bạn cung cấp. Các dịch vụ này phát hiện và giảm thiểu các cuộc tấn công DDoS quy mô lớn, đảm bảo tính sẵn có của tài nguyên đám mây của bạn.Tại Việt Nam các đơn vị thường sử dụng dịch vụ của Cloudflare nếu nhà cung cấp dịch vụ không cung cấp tính năng chống DDOS.

II.Kiểm soát truy cập


cloud-security-2

1.Quản lý danh tính và quyền truy cập (IAM: Identify Access Management)

Các phương thức phổ biến về IAM:

 • Truy cập dựa trên vai trò : Triển khai các biện pháp kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) để cấp quyền cho người dùng và tài nguyên dựa trên vai trò và trách nhiệm của họ. Chỉ định nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (PoLP) để đảm bảo người dùng có các quyền tối thiểu cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của họ.
 • Các trường hợp sử dụng cho IAM : Quản lý người dùng: Quản lý quyền truy cập của người dùng vào tài nguyên đám mây, đảm bảo rằng người dùng chỉ có các quyền cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

2.Xác thực đa yếu tố (MFA : Multi Factor Authentication)

Tăng cường bảo mật với MFA:

 • Kích hoạt MFA : Yêu cầu xác thực đa yếu tố (MFA) cho tài khoản người dùng, đặc biệt đối với quản trị viên và người dùng có đặc quyền. MFA bổ sung thêm một lớp bảo mật ngoài mật khẩu, thường yêu cầu thông tin mà người dùng biết (mật khẩu) và thông tin họ có (thiết bị hoặc mã thông báo, OTP).
 • Các trường hợp sử dụng cho MFA : Xác thực mạnh: Tăng cường xác thực người dùng để ngăn chặn truy cập trái phép vào tài nguyên đám mây, ngay cả khi mật khẩu bị xâm phạm.

3.Kiểm tra người dùng và tài nguyên

Hoạt động rà soát liên tục :

 • Kiểm tra hoạt động của người dùng : Giám sát và kiểm tra các hoạt động của người dùng, bao gồm thông tin đăng nhập, yêu cầu truy cập và việc sử dụng tài nguyên. Kiểm tra liên tục giúp phát hiện và ứng phó kịp thời với hành vi đáng ngờ.
 • Các trường hợp sử dụng để kiểm tra : Giám sát an ninh: Duy trì khả năng hiển thị các hành động của người dùng và quyền truy cập tài nguyên, hỗ trợ phát hiện sự cố và tuân thủ quy định.

4.Gắn thẻ tài nguyên (Tagging)

Gắn thẻ tài nguyên để quản lý:

 • Gắn thẻ tài nguyên : Sử dụng gắn thẻ tài nguyên để phân loại và quản lý tài nguyên đám mây một cách hiệu quả. Thẻ có thể giúp thực thi các chính sách truy cập, theo dõi việc sử dụng tài nguyên và đơn giản hóa việc tổ chức tài nguyên.
 • Các trường hợp sử dụng để gắn thẻ tài nguyên : Phân bổ chi phí: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân bổ và tối ưu hóa chi phí bằng cách gắn thẻ các tài nguyên với các thuộc tính như phòng ban, dự án hoặc môi trường

III.Mã hóa dữ liệu

1.Mã hóa dữ liệu lưu trữ

Mã hóa lưu trữ : Sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp đám mây hoặc giải pháp của bên thứ ba để mã hóa dữ liệu ở trạng thái lưu trữ. Mã hóa dữ liệu đảm bảo rằng ngay cả khi ai đó có quyền truy cập vật lý vào bộ lưu trữ của máy chủ, dữ liệu vẫn được bảo mật và không thể đọc được.

2.Dữ liệu trong mã hóa chuyển tiếp

Bảo vệ dữ liệu trên đường truyền :

 • Bảo mật lớp vận chuyển (TLS) : Triển khai mã hóa TLS/SSL cho dữ liệu được truyền qua mạng. Điều này bảo mật dữ liệu trong quá trình truyền, ngăn chặn việc nghe lén và giả mạo.

3.Quản lý khóa (Key Management System)

 • Lưu trữ khóa an toàn : Sử dụng hệ thống quản lý khóa (KMS) mạnh mẽ để lưu trữ và quản lý khóa mã hóa một cách an toàn. Bảo vệ khóa khỏi bị truy cập hoặc tiết lộ trái phép.
 • Các trường hợp sử dụng để quản lý khóa : Bảo vệ khóa: Bảo vệ các khóa mã hóa để duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu được mã hóa.
  cloud-security-3

4.Phân loại dữ liệu

 • Phân loại dữ liệu : Phân loại dữ liệu dựa trên độ nhạy cảm của nó. Mã hóa dữ liệu có độ nhạy cảm cao và áp dụng mã hóa có chọn lọc dựa trên phân loại dữ liệu để ưu tiên bảo vệ những thông tin quan trọng nhất.

IV.Giám sát và ứng phó sự cố

1.Giám sát thời gian thực:

Giám sát thời gian thực: Triển khai giám sát và cảnh báo theo thời gian thực về các sự kiện bảo mật, truy cập trái phép và các điểm bất thường. Tận dụng các công cụ của nhà cung cấp đám mây và giải pháp của bên thứ ba (ví dụ: zWatcher dịch vụ giám sát hệ thống cloud) cho mục đích này.

2.Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố

Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố : Tạo một kế hoạch ứng phó sự cố được xác định rõ ràng, nêu rõ các vai trò, trách nhiệm và hành động cần thực hiện trong trường hợp xảy ra sự cố an ninh. Thường xuyên cập nhật và kiểm tra kế hoạch.

3.Công cụ điều tra số (Cloud forensis tool)

 • Công cụ điều tra : Bạn có thể sử dụng các công cụ và quy trình điều tra để điều tra và phân tích kỹ lưỡng các sự cố bảo mật. Điều này bao gồm việc bảo quản bằng chứng và duy trì chuỗi hành trình sự kiện xảy ra. Các trường hợp sử dụng công cụ điều tra số :
 • Phân tích sau sự cố : Tiến hành phân tích sau sự cố để hiểu phạm vi và tác động của vi phạm bảo mật cũng như xác định các lỗ hổng để giảm thiểu.

4. Quản lý các bản vá lỗi

 • Luôn cập nhật hệ thống : Thường xuyên áp dụng các bản vá và bản cập nhật bảo mật cho máy chủ đám mây và phần mềm liên quan của bạn. Điều này làm giảm khả năng các lỗ hổng bị kẻ tấn công khai thác.
 • 2.Tự động vá lỗi : Triển khai các giải pháp quản lý bản vá tự động để đảm bảo áp dụng các bản vá kịp thời và nhất quán. Tự động hóa làm giảm nguy cơ lỗi của con người và đảm bảo rằng các bản vá được áp dụng kịp thời.

V.Sao lưu và phục hồi

1.Sao lưu thường xuyên

Sao lưu dữ liệu: Thường xuyên sao lưu dữ liệu và cấu hình của bạn để phục hồi sau khi mất hoặc vi phạm dữ liệu. Đảm bảo rằng các bản sao lưu được lưu trữ ở một vị trí riêng biệt và an toàn.

Xây dựng quy trình sao lưu dữ liệu. Các đơn vị cung cấp dịch vụ máy chủ đám mây thường cung cấp kèm các công cụ lập kế hoạch sao lưu dữ liệu. Bạn có có thể dùng các công cụ này thực hiện việc sao lưu dữ liệu theo kế hoạch đã được thiết lập.
(Tham khảo công cụ backup dữ liệu tại đây )

2.Xây dựng quy trình khắc phục sự cố thông qua việc thự nghiệm

 • Kiểm tra khôi phục : Kiểm tra định kỳ các quy trình sao lưu và khôi phục của bạn để đảm bảo chúng hoạt động như mong đợi. Xác thực rằng bạn có thể khôi phục thành công dữ liệu và hệ thống.
 • Khôi phục đáng tin cậy : Xác minh độ tin cậy của quá trình sao lưu và khôi phục của bạn để đảm bảo thời gian down time tối thiểu khi xảy ra sự cố.

Kết luận

Trong bối cảnh năng động và không ngừng phát triển của bảo mật đám mây, tính chủ động và cảnh giác là điều tối quan trọng. Các tổ chức phải liên tục đánh giá và điều chỉnh các biện pháp bảo mật của mình để giải quyết các mối đe dọa mới nổi và duy trì tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng của tài sản kỹ thuật số của họ. Bằng cách tuân theo các biện pháp thực hành tốt nhất về bảo mật máy chủ đám mây toàn diện này, các tổ chức có thể tự tin khai thác lợi ích của điện toán đám mây đồng thời giảm thiểu rủi ro bảo mật một cách hiệu quả.