logo
Trang chủ

Điều khoản sử dụng

Câu hỏi thường gặp

Chính sách bảo mật

Sản phẩm

Affiliate

Bảng giá dịch vụ

Về OMZ Cloud

Blog

Docs

Đăng nhập

I. Điều khoản chung

 • Chào mừng Quý khách hàng đến với website: omzcloud.vn (gọi tắt là website) thuộc sở hữu của Công ty CP Công nghệ OMZ Cloud (OMZ Cloud).
 • Việc bạn sử dụng website và/hoặc các dịch vụ trên website đồng nghĩa việc bạn đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ nội dung Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ này các Phụ lục kèm theo (sau đây được gọi tắt là “quy định” hoặc “thỏa thuận”). Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không truy cập website và những Dịch vụ trên website của chúng tôi.
  • OMZ Cloud có thể thay đổi nội dung thỏa thuận, một phần hay toàn phần. OMZ Cloud sẽ thông báo cho Quý khách hàng về nội dung thay đổi qua website và/hoặc email đăng ký trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày thay đổi có hiệu lực. OMZ Cloud sẽ thông báo đến quý khách hàng trước ít nhất 3 ngày tính đến thời điểm thực hiện thay đổi qua email, số điện thoại được đăng kí, nếu có thay đổi có khả năng gây ảnh hưởng đến dịch vụ mà quý khách hàng đang sử dụng. Nội dung thông báo bao gồm và không giới hạn những thông tin sau:
 • Danh mục loại thay đổi;
 • Mô tả kỹ thuật về các thay đổi đối với dịch vụ;
 • Thời gian dự kiến tác động của các thay đổi;
 • Thông báo hoàn thành các thay đổi;
 • Thời điểm thay đổi gần nhất sẽ được OMZ Cloud cập nhật đầu tiên trên bản Thỏa thuận. Nếu bạn tiếp tục sử dụng website và những dịch vụ sau khi chúng tôi đã điều chỉnh tức là bạn đã đồng ý với Thỏa thuận mới của chúng tôi.
 • Trường hợp có mâu thuẫn nào giữa nội dung Thỏa thuận này với các Hợp đồng dịch vụ hay bất kỳ văn bản nào được ký tên, đóng dấu giữa đại diện có thẩm quyền của OMZ Cloud và Bạn thì các Hợp đồng dịch vụ hay bất kỳ văn bản nào được ký tên, đóng dấu giữa đại diện OMZ Cloud và Quý khách được ưu tiên áp dụng, trừ điều khoản bất khả kháng sẽ ưu tiên thỏa thuận trên website.
  • Điều 1. Giải thích từ ngữ
   • 1.1. “OMZ Cloud”: Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ OMZ Cloud : DKKD : 0110050902, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Số 189 Đường Đồng Cổ, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội, Việt Nam
   • 1.2. “Chúng tôi”: là OMZ Cloud.
   • 1.3. “Bạn”, “Khách hàng”, “Quý khách”: Là cá nhân hoặc tổ chức do Bạn đại diện truy cập trên website này và/hoặc sử dụng dịch vụ do OMZ Cloud cung cấp theo quy định của pháp luật hiện hành.
   • 1.4 “Tổ chức”: là Pháp nhân, Doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể chung khác.
   • 1.5. “Email”: Là chữ viết tắt của từ “Electronic Mail” trong Tiếng Anh. Dịch sang Tiếng Việt có nghĩa là “Thư điện tử”. Là phương tiện dùng để gửi hoặc nhận nội dung, trao đổi thông tin trên mạng internet.
   • 1.6. “Tài khoản”: Là định danh mỗi khách hàng trên website của chúng tôi, tài khoản được đăng ký và kích hoạt qua email, email này thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Bạn. Tùy theo quy định từng dịch vụ, để có thể sử dụng dịch vụ, bạn phải có tài khoản trên website và thanh toán hợp lệ. Bạn chỉ có thể tạo được tối đa 01 tài khoản cho 01 địa chỉ email hoặc chúng tôi có thể kết hợp với các thông tin khác như CMND/ Căn cước/ Hộ chiếu, Số điện thoại, …… Thông tin tài khoản là do bạn tự nguyện kê khai và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với những thông tin này.
   • 1.7. “File”, “Dữ liệu”: Là tập tin được lưu trữ trong các thiết bị lưu trữ như đĩa cứng, đĩa mềm, USB, CD, DVD, các hệ thống lưu trữ điện toán đám mây, v.v.
   • 1.8. “Dịch vụ”: là những sản phẩm, dịch vụ được cung cấp trên website này.
  • Điều 2. Nội dung website
   • 2.1. Những nội dung của trang web này là toàn bộ hay là một phần như thương hiệu, biểu tượng, hình ảnh, biểu trưng, hình tượng, phần mềm, văn bản và những nội dung khác đều là tài sản của OMZ Cloud và/hoặc các nội dung thông tin do OMZ Cloud kiểm soát. Thương hiệu OMZ Cloud bao gồm logo, tên gọi, màu sắc, biểu tượng, các nhãn mác dịch vụ và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật được hiển thị trên website.
   • 2.2. Không ai được thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ một phần hoặc toàn bộ những tài liệu này mà nếu không được OMZ Cloud chấp thuận trước bằng văn bản. Việc sử dụng này là hợp pháp nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:
   • 1. Cho chính mục đích giao dịch với OMZ Cloud.
   • 2. Khi sử dụng phải trích dẫn nguồn và giữ nguyên đường dẫn đến website, tài liệu gốc của OMZ Cloud, giữ nguyên tính toàn vẹn của thông tin và đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của OMZ Cloud đối với các tài sản trí tuệ trên website này.
  • Điều 3. Các hành vi không được thực hiện
   • 3.1. Thực hiện hành vi trái quy định pháp luật, gây hại đến tổ chức, cá nhân khác.
   • 3.2. Sử dụng những thông tin trên website nhằm mục đích gửi những email hoặc quảng cáo không có sự đồng ý của người nhận.
   • 3.3. Sử dụng trái phép hình ảnh, thông tin, tài sản sở hữu trí tuệ trên website hoặc cung cấp các thông tin hoặc hình ảnh thuộc sở hữu của chủ thể khác được bảo vệ bởi luật pháp trong và ngoài nước.
   • 3.4. Tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc bằng phương thức khác bất kỳ tài liệu nào có chứa các loại vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.
   • 3.5. Có hành động gian lận hoặc hành vi trái quy định tại thỏa thuận này hay quy định của pháp luật có liên quan đối với các website, địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch vụ có liên kết với chúng tôi.
   • 3.6. Mạo nhận mình với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ cán bộ, nhân viên nào của OMZ Cloud, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức khác.
   • 3.7. Khai thác Dịch vụ (Web Hosting, Email Hosting, Cloud server…) vượt quá mức tài nguyên hoặc vi phạm quy định cho mỗi loại hình Dịch vụ của OMZ Cloud tại Điều Khoản Cuối.
   • 3.8. Có hành vi gây cản trở, phá rối dịch vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với dịch vụ, các máy chủ hoặc các mạng liên kết với dịch vụ; không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với dịch vụ.
   • 3.9. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện bạn truy cập và sử dụng trái phép website, OMZ Cloud có thể lập tức chấm dứt thỏa thuận này và/hoặc quyền truy cập vào website của bạn tại mọi thời điểm mà không cần thông báo trước và yêu cầu bạn bồi thường thiệt hại (nếu có).
  • Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng
   • 4.1. Với tư cách là khách hàng, bạn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ theo quy định pháp luật.
   • 4.2. Bạn phải có đủ tư cách và năng lực pháp lý theo luật định để tham gia giao kết hợp đồng với OMZ Cloud. Cam kết không sử dụng các thông tin và/hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào trong việc đăng ký sử dụng dịch vụ của OMZ Cloud hoặc trong việc cung cấp thông tin cho OMZ Cloud và việc sử dụng dịch vụ được đăng ký trừ khi được sự cho phép của bên thứ ba và tự chịu trách nhiệm cho hành vi sử dụng thông tin trái phép của mình.
   • 4.3. Bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu kể từ khi có yêu cầu xác minh thông tin của OMZ Cloud và phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp. Trường hợp có sự thay đổi thông tin mà bạn không thông báo cho OMZ Cloud trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày có sự thay đổi, hoặc không phản hồi yêu cầu của OMZ Cloud về việc xác minh, bổ sung thông tin trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được thông báo thì OMZ Cloud có quyền tạm hoãn hoặc hủy bỏ việc đăng ký tài khoản của bạn. Ngoài ra, bạn đồng ý cho OMZ Cloud gửi thông báo cho bạn về thông tin thủ tục đăng ký mới hoặc gia hạn và các dữ liệu cá nhân đã cung cấp cho OMZ Cloud.
   • 4.4. Bạn là người trực tiếp quản lý, duy trì quyền sử dụng các dịch vụ của mình, tự chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể phát sinh trong trường hợp bạn vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ, hoặc do việc quản lý thiếu trách nhiệm gây ra và phải cung cấp một cách trung thực và đầy đủ thông tin của các chủ thể được sự cấp phép bởi bạn trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày được yêu cầu.
   • 4.5. OMZ Cloud sẽ nhận và lưu trữ thông tin liên quan đến dữ liệu cá nhân của chủ thể và chỉ cung cấp cho các bên liên quan theo khi có yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền hoặc với mục đích cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.
   • 4.6. Trong quá trình sử dụng và duy trì dịch vụ, bạn có quyền gửi yêu cầu thay đổi các thông tin trên về OMZ Cloud hoặc chủ động cập nhật thông tin trên website. Hoặc khi có sự thay đổi về thông tin chủ thể giao dịch thì người sử dụng dịch vụ phải thông báo ngay bằng văn bản cho OMZ Cloud biết trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày có sự thay đổi, để đảm bảo thông tin được chính xác, đầy đủ. OMZ Cloud không chịu trách nhiệm pháp lý, bồi thường hoặc liên đới chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này.
   • 4.7. Trong một số trường hợp cần hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký dịch vụ theo quy định của Pháp luật và OMZ Cloud, trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ ngày đăng ký sử dụng thành công dịch vụ, bạn có trách nhiệm gửi các hồ sơ sau cho OMZ Cloud: 01 (một) bản photo/scan chứng minh nhân dân đối với cá nhân đăng ký hoặc 01 (một) bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp đối với đơn vị sử dụng dịch vụ là tổ chức hoặc các giấy tờ hợp lý khác (nếu có) tùy thuộc yêu cầu của OMZ Cloud. Trường hợp quá thời gian bổ sung hồ sơ kể từ thời điểm nêu trên, dịch vụ đăng ký sẽ bị tạm ngừng mà không hoàn lại chi phí trừ các trường hợp do OMZ Cloud không liên hệ thông báo. Dịch vụ chỉ được khôi phục trong trường hợp bạn bổ sung hồ sơ cho OMZ Cloud và chưa phát sinh bất kỳ sự thay đổi thông tin nào về dịch vụ mà bạn đã đăng ký trên hệ thống. OMZ Cloud không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về các hậu quả pháp lý, cũng như không có trách nhiệm bồi thường, liên đới chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc quy định này.
   • 4.8. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin mật khẩu và tài khoản, cùng chịu trách nhiệm đối với các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn.
   • 4.9. Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho tất cả nội dung của Bạn được lưu trữ trên hạ tầng OMZ Cloud cung cấp.
   • 4.10. Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với việc áp dụng các biện pháp nhằm ngăn ngừa bất cứ thiệt hại hoặc phá hoại nào đến dữ liệu hoặc tài nguyên của dịch vụ mà OMZ Cloud đã cung cấp cho bạn.
   • 4.11. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng các dịch vụ lưu trữ của OMZ Cloud đều được sao lưu dự phòng nhằm mục đích khôi phục sau sự cố về kỹ thuật, hạ tầng, hư hỏng thiết bị và không nhằm mục đích cung cấp bản sao cho khách hàng. Do đó, bạn phải có trách nhiệm thực hiện định kỳ việc sao lưu cho tất cả dữ liệu của mình đang lưu trữ trên máy chủ của OMZ Cloud và cất giữ an toàn. OMZ Cloud hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những mất mát, tổn thất, hư hỏng hoặc lỗi liên quan đến dữ liệu của bạn, trừ khi bạn sử dụng các dịch vụ sao lưu mà OMZ Cloud cung cấp.
   • 4.12. Bạn phải tự bảo mật các thông tin tài khoản đăng nhập của mình khi sử dụng dịch vụ tại OMZ Cloud.
   • 4.13. Bạn phải chịu trách nhiệm thực hiện các quy định, chính sách về bản quyền phần mềm, quyền tác giả, quyền phát minh, sáng chế, … khi sử dụng dịch vụ tại OMZ Cloud.
   • 4.14. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Thỏa thuận và phụ lục kèm theo.
  • Điều 5. Quyền và trách nhiệm của OMZ Cloud
   • 5.1. Là nhà cung cấp dịch vụ, OMZ Cloud có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo quy định pháp luật. OMZ Cloud triển khai các biện pháp hợp lý để bảo vệ nội dung Quý khách hàng đang sử dụng, tránh các sự cố không mong muốn. OMZ Cloud áp dụng các phương pháp mã hóa mạnh và các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thông tin để đảm bảo thông tin quý khách hàng được bảo mật an toàn. OMZ Cloud không mã hóa dữ liệu quý khách hàng. OMZ Cloud lưu log hệ thống tối thiểu 3 tháng gần nhất tính từ thời điểm quý khách hàng yêu cầu tra cứu log dịch vụ điện toán đám mây và Tên miền & Hosting.
   • 5.2. OMZ Cloud cam kết hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp trong thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ của OMZ Cloud. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản đã đăng ký.
   • 5.3. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ, chất lượng dịch vụ phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của OMZ Cloud với điều kiện khách hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác – theo quy định tại Điều 4 nêu trên.
   • 5.4. OMZ Cloud có trách nhiệm đưa ra các biện pháp phòng ngừa để bảo mật các dữ liệu tránh khỏi các mất mát, sử dụng sai, truy cập trái phép hoặc phá hủy các dữ liệu. OMZ Cloud có quyền yêu cầu bạn phối hợp để xác minh thông tin nếu nghi ngờ thông tin được cung cấp không chính xác hoặc có hành vi giả mạo thông tin.
   • 5.5. Tùy theo mức độ và tính chất của hành vi vi phạm của khách hàng, OMZ Cloud có quyền đơn phương tạm ngừng, hủy bỏ, chấm dứt việc cung cấp dịch vụ theo Điều 9 của chính sách này và/hoặc chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.
   • 5.6. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin của bạn từ sự truy cập website thông qua việc sử dụng các hệ thống thu thập từ bên thứ 3 hoặc của OMZ Cloud. Đây là dịch vụ cho phép ghi lại dữ liệu về sự truy cập hoặc các giao dịch được thực hiện trên website, ví dụ: lượt truy cập vào các mục hoặc các dịch vụ, sản phẩm, thái độ ưa thích, quan tâm đến dịch vụ, sản phẩm nào, …. Chúng tôi dùng các thông số này để theo dõi và cải thiện hoạt động của website, nhằm tạo sự thuận tiện và sử dụng dễ dàng hơn cho bạn và các khách hàng truy cập khác.
   • 5.7. Thông qua việc sử dụng Cookies (những tập tin một website gửi đến máy người dùng và được lưu lại thông qua trình duyệt khi người dùng truy cập website đó), chúng tôi có thể thu thập và phân tích địa chỉ IP được sử dụng để nối kết máy tính của quý khách với internet; máy tính và thông tin kết nối như trình duyệt và phiên bản trình duyệt; hệ điều hành; lịch sử mua hàng; xác nhận khi quý khách mở email mà chúng tôi gửi cho quý khách; ngày giờ và các URL đưa đến với website chúng tôi. Cookie không thể truy cập, điều khiển hoặc thao tác dữ liệu trong ổ cứng máy tính của bạn.
   • 5.8. Chúng tôi có thể gửi các thông tin về tài khoản, giao dịch của bạn đã thực hiện, thông tin về dịch vụ, chương trình khuyến mại, ưu đãi, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, các thông báo quan trọng khác đến email của bạn, trừ khi bạn thông báo đến OMZ Cloud quyết định không tiếp nhận các thông tin này thông qua các kênh tiếp nhận được thông báo tại Điều 10, mục 10.3 của Thỏa thuận này.
   • 5.9. Các email được gửi đi từ OMZ Cloud sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn qua một và/hoặc các địa chỉ sau: support@omzcloud.vn; sales@omzcloud.vn; no-reply@omzcloud.vn.
  • Điều 6. Quy định về thanh toán
   • 6.1. Khi đăng ký sử dụng dịch vụ, gia hạn dịch vụ bạn đồng ý tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi tại đây: https://omzcloud.vn/huongdanthanhtoan/. OMZ Cloud không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không có trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn đã không tuân thủ đầy đủ quy định về thanh toán này.
   • 6.2. Trong quá trình thanh toán đề nghị bạn tuân thủ các quy định, hướng dẫn để đảm bảo giao dịch được an toàn và đảm bảo quyền lợi của bạn. OMZ Cloud không chịu trách nhiệm với các đơn hàng, hợp đồng thanh toán khi nhập sai thông tin thanh toán, thông tin tài khoản thụ hưởng của OMZ Cloud hoặc nội dung chuyển khoản.
   • 6.3. OMZ Cloud sẽ xuất hóa đơn điện tử sau khi nhận đầy đủ thanh toán từ Quý Khách và dịch vụ được kích hoạt thành công. Trong trường hợp bạn không cung cấp thông tin xuất hóa đơn cho tổ chức, chúng tôi sẽ mặc định xuất hóa đơn theo thông tin tài khoản cá nhân của bạn. OMZ Cloud chỉ tiếp nhận yêu cầu về việc thay đổi, chỉnh sửa thông tin trên hóa đơn tối đa 25 ngày sau khi đơn hàng được xác nhận và dịch vụ được kích hoạt thành công.
   • 6.4. Để hỗ trợ bạn trong việc thanh toán khi sử dụng dịch vụ, mỗi tài khoản đăng ký thành công trên hệ thống của OMZ Cloud được khởi tạo một Tài khoản trả trước trên website OMZ Cloud có số dư mặc định là 0 VNĐ hoặc theo chính sách khuyến mại tại từng thời điểm khởi tạo (“Tài khoản trả trước”). Số dư trong tài khoản này là:
   • 1. Chỉ được sử dụng để thanh toán cho các đơn hàng tại OMZ Cloud, không được hoàn trả thành tiền chuyển khoản hoặc tiền mặt.
   • 2. Các dịch vụ có thể thanh toán bằng số dư này gồm: Máy chủ ảo (zServer, zStorage); Tên miền (Domain); Web Hosting, Email Hosting, Virtual Private Cloud (VPC).
   • 3. Trong trường hợp đơn hàng dịch vụ được phép thanh toán bằng số dư tài khoản, hệ thống sẽ ưu tiên tự động trừ tiền vào số dư Tài khoản trả trước của bạn (nếu tài khoản của bạn có số dư lớn hơn 0 VNĐ).
   • 4. Trong trường hợp bạn thanh toán (online, chuyển khoản) nhiều hơn giá trị đơn hàng/hợp đồng, giá trị thanh toán dư sẽ được cộng vào Tài khoản trả trước của bạn và có giá trị thanh toán cho các đơn hàng sau.
   • 6.5. OMZ Cloud chỉ xác nhận việc thanh toán của bạn thành công khi tài khoản ngân hàng hoặc hệ thống thanh toán trực tuyến mà OMZ Cloud đang sử dụng xác thực đã thành công.
   • 6.6. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp về khoản thanh toán mà bạn đã thanh toán cho OMZ Cloud. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đối tác hợp tác, hỗ trợ thanh toán của OMZ Cloud thông báo khoản thanh toán mà bạn đã giao dịch với chúng tôi được xác định hoặc trong tình trạng nghi ngờ gian lận, giả mạo, chúng tôi có quyền phong tỏa tài khoản, dịch vụ liên quan của bạn đã thanh toán.
  • Điều 7. Quy định về gia hạn dịch vụ
   • 7.1. Bạn có trách nhiệm chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của sản phẩm và/hoặc các dịch vụ đã đăng ký sử dụng tại OMZ Cloud.
   • 7.2. OMZ Cloud sẽ cố gắng thực hiện các biện pháp liên quan đến việc nhắc nhở, thông báo gia hạn đến bạn qua 01 (một) hoặc nhiều hình thức sau: thông báo, công văn đề nghị gia hạn, email, tin nhắn (SMS), điện thoại trực tiếp hoặc hệ thống gọi điện thông báo tự động (IVR).
   • 7.3. Việc gia hạn sử dụng dịch vụ chỉ được thực hiện khi OMZ Cloud nhận được đầy đủ phí dịch vụ. Việc gia hạn sẽ được hoàn tất tối đa trong thời gian 01 (một) ngày kể từ thời điểm OMZ Cloud nhận đủ phí dịch vụ gia hạn, trừ trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng.
   • 7.4. Khách hàng chủ động liên hệ với OMZ Cloud và; hoặc tự tiến hành việc gia hạn, thanh toán phí dịch vụ chậm nhất 10 (mười) ngày trước khi đến thời điểm hết hạn sử dụng.
   • 7.5. OMZ Cloud không thể và sẽ không chịu trách nhiệm hay bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.
  • Điều 8. Tạm ngưng và chấm dứt sử dụng dịch vụ
   • 8.1. Dịch vụ do OMZ Cloud cung cấp sẽ tự động chấm dứt/tạm ngừng theo thỏa thuận của hai bên hoặc đến thời điểm hết hiệu lực hợp đồng.
   • 8.2. OMZ Cloud có quyền tạm dừng thực hiện hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ trong các trường hợp sau:
   • 1. Bạn có hành vi vi phạm quy định tại Điều Khoản Cuối; vi phạm các điều khoản thỏa thuận, phụ lục trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
   • 2. Bạn không hợp tác và không đáp ứng phối hợp bổ sung tài liệu cần thiết theo Điều 4.6 của thỏa thuận này.
   • 3. Bạn không thực hiện việc gia hạn và thanh toán các khoản phí quá hạn sử dụng dịch vụ cho OMZ Cloud trước thời điểm hết hạn sử dụng dịch vụ. OMZ Cloud không chịu trách nhiệm giải quyết các trường hợp không thanh toán phí hoặc thanh toán quá hạn nêu trên.
   • 4. Hoạt động sử dụng dịch vụ hay dữ liệu của bạn có tiềm ẩn nguy cơ bảo mật hoặc ảnh hưởng tới hệ thống của chúng tôi.
   • 5. Cơ quan nhà nước yêu cầu.
   • 8.3. Trước thời điểm chấm dứt sử dụng dịch vụ, bạn phải có trách nhiệm tự di chuyển toàn bộ dữ liệu đang lưu trữ trên máy chủ, hệ thống lưu trữ dữ liệu của OMZ Cloud. Chúng tôi sẽ không chuyển hoặc FTP dữ liệu của bạn đến cho một nhà cung cấp khác. Nếu bạn không chuyển dữ liệu website hoặc dữ liệu trên máy chủ ra khỏi hệ thống của chúng tôi trước khi chấm dứt dịch vụ thì những dữ liệu này sẽ bị xóa và chúng tôi sẽ không thể cung cấp bản sao lưu (backup) cho những dữ liệu này. OMZ Cloud không thể và sẽ không chịu trách nhiệm, cũng như bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.
   • 8.4. Đối với những dịch vụ dùng thử (Trial) hoặc miễn phí (Free): Ngay khi kết thúc dịch vụ, tất cả những sản phẩm này cùng những dịch vụ, dữ liệu kèm theo (nếu có) sẽ bị hủy hoặc thu hồi.
   • 8.5. Trong trường hợp tạm dừng dịch vụ, bạn sẽ phải có trách nhiệm thanh toán toàn bộ phí trong thời gian tạm dừng và không được hoàn trả chi phí đã thanh toán cho bất cứ chu kỳ tạm dừng/chấm dứt nào.
   • 8.6. Thời gian tạm dừng tối đa 7 ngày kể từ ngày bắt đầu. Sau thời gian trên, OMZ Cloud có thể sẽ xóa toàn bộ dữ liệu và thông tin dịch vụ của Quý khách hàng trên hệ thống trừ các trường hợp đặc biệt có yêu cầu từ cơ quan nhà nước.
  • Điều 9. Quy định về bổ sung, điều chỉnh thông tin khách hàng
   • 9.1. Việc điều chỉnh thông tin khách hàng trên hệ thống website của OMZ Cloud sẽ được thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm OMZ Cloud nhận được thông tin yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh thông tin theo thư điện tử: support@omzcloud.vn. OMZ Cloud không thể và sẽ không chịu trách nhiệm, cũng như bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.
   • 9.2. Các thông tin được yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh bao gồm:
   • 1. Chủ thể và thông tin của chủ thể mua dịch vụ (địa chỉ liên hệ, điện thoại, tên gọi, tên doanh nghiệp, mã số thuế, …) không đúng hoặc chưa đầy đủ. Trong một số trường hợp, OMZ Cloud sẽ hướng dẫn bạn tự thực hiện thay đổi trên trang quản lý thông tin cá nhân của bạn.
   • 2. Thông số dịch vụ không đúng theo mô tả tại website OMZ Cloud.vn.
   • 3. Thời gian duy trì dịch vụ không chính xác.
   • 4. Đã thanh toán và cung cấp thông tin đăng ký đầy đủ nhưng không nhận được thư xác nhận dịch vụ đã đăng ký thành công.
  • Điều 10. Hỗ trợ khách hàng
   • 10.1. OMZ Cloud không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc hoặc khiếu nại từ bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn. OMZ Cloud cũng không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc hoặc khiếu nại cho các vấn đề liên quan đến dịch vụ của bên thứ ba mà bạn đang sử dụng.
   • 10.2. OMZ Cloud cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người quản lý được chỉ định của bạn theo nguyên tắc hỗ trợ áp dụng cho Dịch vụ.
   • 10.3.Trước khi gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, bạn phải có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của mình, cố gắng tự sửa lỗi, kiểm tra các vấn đề kỹ thuật, chức năng, kiểm tra các kết nối mạng.
   • 10.4. OMZ Cloud tiếp nhận tất cả các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, khiếu nại, hỗ trợ khác thông qua 3 kênh chính thức:
   • 1. Đường dây nóng: 0859893033
   • 2. Email: support@omzcloud.vn
   • 3. Gửi ticket từ hệ thống quản lý dịch vụ: https://omzcloud.vn/ticket
  • Điều 11. Giới hạn trách nhiệm và từ chối bảo đảm
   • 11.1. Trong mọi trường hợp, OMZ Cloud không chịu trách nhiệm về các thiết bị, máy móc mà bạn dùng để truy cập vào website chúng tôi như: Thiết bị truy cập, thiết bị để chuyển tải. Khi sử dụng dịch vụ, Bạn phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình đăng nhập, truyền tải và bạn phải tự chịu mọi trách nhiệm và phí tổn phát sinh trong quá trình sử dụng.
   • 11.2. OMZ Cloud không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động.
   • 11.3. OMZ Cloud không đảm bảo sẽ thực hiện việc phục hồi dữ liệu khi bị lây nhiễm từ virus hoặc xóa virus và các yếu tố gây hại khác khi có vấn đề xảy ra. Khách hàng phải đồng ý thực hiện việc sao lưu tất các dữ liệu lưu trữ trên máy chủ của OMZ Cloud thường xuyên, đặc biệt là trước thời điểm yêu cầu chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật. OMZ Cloud sẽ không chịu trách nhiệm do việc mất dữ liệu hoặc bất kỳ thiệt hại nào có liên quan đến dữ liệu của khách hàng mà lỗi không do từ OMZ Cloud.
   • 11.4. OMZ Cloud không đảm bảo cũng như không chịu trách nhiệm bất kỳ thất thoát nào về mặt dữ liệu trong quá trình Hỗ trợ cho khách hàng chuyển dữ liệu từ máy chủ khác hoặc từ nơi khác về máy chủ của OMZ Cloud.
   • 11.5. Có thể có những yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc sản phẩm, dịch vụ bị lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi sản phẩm, dịch vụ để đem lại sự hài lòng cho khách hàng, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho khách hàng về những rủi ro trên và thiệt hại (nếu có), trừ các trường hợp quy định bồi thường theo từng dịch vụ được quy định tại Điều khoản Cuối.
   • 11.6. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ OMZ Cloud khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.
   • 11.7. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại và hậu quả phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác (ngay cả khi Chúng tôi đã tư vấn về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại đó cho bạn)) từ: (i) dịch vụ, các tài liệu và các sản phẩm của OMZ Cloud; (ii) khả năng sử dụng được hoặc không thể sử dụng được của dịch vụ; (iii) việc truy cập trái phép hoặc sửa đổi các dữ liệu hoặc các thông tin mà bạn truyền tải; (iv) hành động của bất kỳ bên thứ ba nào trên dịch vụ; (v) dịch vụ hoặc thông điệp được gửi hoặc nhận được bằng cách sử dụng dịch vụ; hoặc (vi) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan tới dịch vụ, các tài liệu hoặc các sản phẩm.
  • Điều 12. Sự kiện bất khả kháng
   • 12.1. “Sự kiện Bất khả kháng” là các sự kiện bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, động đất, lũ lụt, đình công, rối loạn, bạo động, nổi dậy, cấm vận, chiến tranh, sự thay đổi hoặc bổ sung, chấm dứt các quy định của pháp luật, các quy định hoặc các hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc bất kỳ sự kiện nào khác xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép của Các Bên làm ảnh hưởng tới việc thực hiện Hợp đồng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, sự thiếu hụt về tài chính của bất kỳ Bên nào sẽ không được xem là Sự kiện Bất khả kháng.
   • 12.2. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày xảy ra Sự kiện Bất khả kháng, Bên bị ảnh hưởng phải báo với Bên kia bằng văn bản/email/trên website về Sự kiện Bất khả kháng. Trường hợp không thông báo hoặc không Bên nào nhận được thông báo về Sự kiện Bất khả kháng của Bên còn lại thì được hiểu là không có xảy ra Sự kiện Bất khả kháng.
   • 12.3. Trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày nhận được thông báo về Sự kiện Bất khả kháng, Các Bên sẽ giúp đỡ nhau tháo gỡ khó khăn phát sinh đó. Trong trường hợp này, Các Bên có thể thương thảo và mở rộng thêm thời gian thực hiện nghĩa vụ đang bị ảnh hưởng bởi Sự kiện Bất khả kháng.
   • 12.4. Mặc dù có Sự kiện Bất khả kháng xảy ra, không Bên nào được lấy sự kiện như lý do để từ chối bổn phận thực hiện Hợp đồng.
  • Điều 13. Bảo mật thông tin khách hàng
   • OMZ Cloud tôn trọng sự riêng tư và quản lý nghiêm túc thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng thông tin của bạn phù hợp với Chính sách bảo mật thông tin.
  • Điều 14. Dịch vụ miễn phí
   • 14.1. Trong phạm vi pháp luật cho phép và định hướng hoạt động kinh doanh, OMZ Cloud có thể cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ miễn phí cho người dùng. Phạm vi và quy định sử dụng dịch vụ miễn phí tùy thuộc vào sự quyết định của OMZ Cloud.
   • 14.2. Khi sử dụng dịch vụ miễn phí, chúng tôi không có trách nhiệm bồi hoàn, giải quyết các tổn thất, các vấn đề liên quan khác nếu dịch vụ miễn phí bạn đang sử dụng gây ra trong bất cứ trường hợp nào.
  • Điều 15. Điều khoản khác
   • 15.1. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các sản phẩm, dịch vụ của OMZ Cloud đều thuộc về OMZ Cloud hoặc được cấp phép hợp pháp cho Chúng tôi sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của OMZ Cloud, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào sản phẩm, dịch vụ của OMZ Cloud.
   • 15.2. Khi các tập tin, hình ảnh, phần mềm, chương trình được tạo bởi OMZ Cloud trong tình trạng có thể tải về, chúng tôi cho phép bạn sử dụng trong 1 phạm vi giới hạn không nhằm mục đích thương mại, nhưng sự cho phép này không có nghĩa rằng OMZ Cloud đã cho phép bạn khai thác bản quyền. Bạn không được tải các tập tin để tái sản xuất, để đăng tải, thông báo, chuyển giao, phát tán. Ngoài ra bạn phải tuân thủ các chỉ dẫn khác mà chúng tôi thiết lập khi bạn muốn sử dụng các tập tin này.
   • 15.3. Người sử dụng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với những tin tức tìm kiếm được khi truy cập trong website. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo đảm về nguồn thông tin và tính chính xác toàn vẹn của nội dung đó.
   • 15.4. Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. OMZ Cloud sẽ không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong thời gian hợp lý khi có sự thay đổi hoặc cải tiến chức năng dịch vụ của mình.
   • 15.5. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng dịch vụ sẽ được giải quyết trên tinh thần hòa giải, thương lượng. Trong trường hợp Các Bên không thể giải quyết được tranh chấp thông qua thương lượng, bất kỳ Bên nào cũng có quyền yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam, ưu tiên trọng tài thương mại (VIAC). Bạn có trách nhiệm bồi thường và đảm bảo cho các bên liên quan của OMZ Cloud khỏi bất kỳ các khiếu nại, trách nhiệm, chi phí và hao tổn phát sinh từ hoặc liên quan đến việc đăng ký và sử dụng tên miền của bạn Bạn có trách nhiệm trong việc duy trì (1) tính bảo mật về mật khẩu tài khoản của bạn; và (2) tất cả các hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua tài khoản của bạn. Trong trường hợp có bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức và thay đổi mật khẩu kịp thời để bảo mật thông tin. OMZ Cloud sẽ xem xét đóng tài khoản của bạn bất cứ lúc nào nếu cần thiết vì lý do bảo mật thông tin. OMZ Cloud không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu bạn không tuân thủ điều khoản này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của bạn.
  • Điều 16. Điều Khoản chung
   • Chúng tôi đảm bảo những quy định và chính sách trong các điều khoản được đưa ra nhằm để bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng với mục đích đúng đắn, đồng thời hướng đến chất lượng dịch vụ và tính ổn định lâu dài. Các chính sách cũng nhằm mục đích ngăn chặn những hành vi lạm dụng, vi phạm pháp luật.
   • Khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý và tuân thủ các điều khoản sử dụng dịch vụ mà chúng tôi đã nêu rõ tại các mục dưới đây:
   • 1. Dịch vụ Tên miền (Domain)/ Web Hosting/ Email Hosting
   • 2. Dịch vụ Điện toán đám mây (Cloud)

  II. Điều khoản chi tiết sử dụng dịch vụ Hosting

   Phụ lục: Điều khoản sử dụng dịch vụ Hosting

   (Kèm theo và không tách rời Thỏa thuận cung cấp dịch vụ trên website: omzcloud.vn).

  • 1. Phạm vi áp dụng
   • Điều khoản dịch vụ này được áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến việc đăng ký, sử dụng dịch vụ: Tên miền, Hosting, Email giữa bên sử dụng dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ NĐK tên miền OMZ Cloud IDC.
  • 2. Đăng ký và sử dụng dịch vụ
    2.1. Tên miền
   • Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký phải đảm bảo không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, anh ninh Quốc gia hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt… – (điểm 2) theo Điều 6, chương II Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
   • Chủ thể đăng ký tên miền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền đúng quy định, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác
   • Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền của mình và phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về sử dụng tên miền của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra, chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền đã đăng ký (Nếu cung cấp sai thông tin đăng ký tên miền chủ thể phải tự chịu trách nhiệm và sẽ không được hoàn trả lại tiền tên miền đã đăng ký sai đó). Trong mọi trường hợp, tên miền không tiếp tục nộp phí duy trì khi đến hạn đều bị tự động tạm ngừng và thu hồi theo quy định. Riêng tên miền Việt Nam (đuôi .VN) bị thu hồi theo quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (sau 35 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn sử dụng).
   • Tổ chức, cá nhân khi đăng ký tên miền phải cung cấp đầy đủ thông tin về máy chủ tên miền mà nó được trỏ tới.
   • Chủ thể phải hoàn tất thủ tục đăng ký tên miền theo quy định của Nhà đăng ký tên miền Quốc gia OMZ Cloud IDC
   • Theo quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, chủ thể phải cung cấp bản khai đăng ký tên miền Việt Nam, tên miền Quốc tế có chữ ký của chủ thể, đóng dấu (đối với tổ chức) về Nhà đăng ký tên miền OMZ Cloud+ bản photo CMND có chứng thực của chủ thể hoặc người đại diện (đối với tổ chức). Sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký tên miền sẽ bị tạm ngưng nếu thiếu hồ sơ theo quy định.
   • Chủ thể phải cung cấp đầy đủ thông tin và phối hợp với OMZ Cloud IDC, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan tới tên miền (nếu xảy ra tranh chấp).
   • Khi thay đổi tên gọi của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như : Người quản lý tên miền, địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân… thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải cập nhật cho OMZ Cloud biết để điều chỉnh, cập nhật kịp thời đảm bảo thông tin được chính xác.
   • Chủ thể có trách nhiệm kiểm tra thông tin Who is tên miền ngay khi tên miền được đăng ký hoặc được duy trì thành công (tham khảo tại https://omzcloud.vn).
   • Đối với tên miền Quốc Gia “.vn”: Đảm bảo tuân thủ các quy định của Trung tâm Internet Việt Nam về đăng ký và sử dụng tên miền tại Website: https://vnnic.vn/
   • Đối với tên miền Quốc tế: Tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam sử dụng tên miền Quốc tế để thiết lập trang thông tin điện tử chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền cho Bộ Thông tin & Truyền thông tại Website: thongbaotenmien.vn , khi có thay đổi thông tin thì phải thông báo về sự thay đổi đó. Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
   • Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền .VN, NĐK OMZ Cloud sẽ xử lý căn cứ theo quy định của Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC).
   • Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền Quốc tế, OMZ Cloudsẽ xử lý căn cứ theo quy định của tổ chức quản lý tên miền cấp cao nhất (ICANN).
    2.2. Hosting, Email
   • Khách hàng phải tự bảo quản mọi thông tin tài khoản, dữ liệu của khách hàng lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi, không được tự ý sang nhượng, cho, tặng, bán lại dịch vụ khi chưa có sự chấp nhận của chúng tôi
   • Không được lưu trữ, truyền tải các thông tin, dữ liệu có nội dung xuyên tạc, đả kích nói xấu, vi phạm pháp luật, đi ngược lại đường lối chính trị của nước Việt Nam và các nước khác hoặc các nội dung liên quan đến khiêu dâm, đồi trụy, lừa đảo…vi phạm văn hóa thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam.
   • Không được lưu trữ, truyền tải các thông tin, dữ liệu trực tiếp hoặc liên quan đến những các nội dung vi phạm bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, và những quyền sở hữu của bất kỳ bên nào.
   • Không sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống như sử dụng các chương trình chiếm tài nguyên hệ thống liên tục, các tool auto dưới mọi hình thức.
   • Người sử dụng tự chịu trách nhiệm nội dung các email được gửi đi và không sử dụng để gửi SPAM, thư QUẢNG CÁO, BULK MAIL, MASS MAIL, BOMB MAIL hoặc các chương trình, mã nguồn mail client gây ảnh hưởng đến hệ thống, danh tiếng IP OMZ Cloud cung cấp. Người sử dụng phải đảm bảo tất cả các email gửi đi phù hợp với văn hóa, pháp luật Việt Nam đặc biệt là Luật công nghệ thông tin và dưới các hình thức an toàn.
    2.3. Cam kết chất lượng dịch vụ
   • OMZ Cloud cam kết sẽ triển khai biện pháp hợp lý để đảm bảo tỷ lệ sẵn sàng của dịch vụ trong tháng luôn đạt ít nhất 99.98%.
   • Đối với dịch vụ hosting và email, dữ liệu được sao lưu ít nhất 01 tuần/1 lần và lưu bản sao lưu của 2 tuần gần nhất, lưu ở phân vùng lưu trữ chuyên dụng cho backup nằm trong một Trung tâm dữ liệu của IDC.
   • Trường hợp có nội dung mâu thuẫn giữa Phụ lục này và Hợp đồng ký kết trực tiếp giữa OMZ Cloud– Khách hàng, các bên ưu tiên lựa chọn Hợp đồng trực tiếp.

  III. Điều khoản chi tiết sử dụng dịch vụ Public Cloud

   (Kèm theo và không tách rời Thỏa thuận cung cấp dịch vụ trên website: omzcloud.vn)
  • 1. Phạm vi áp dụng
   • Điều khoản dịch vụ này được áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến việc đăng ký, sử dụng dịch vụ: Cloud Server, Viettel Start Cloud, Viettel Start DB, Viettel Kubernetes Service, Virtual Private Cloud, giữa bên sử dụng dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ.
   • 2. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng
   • 2.1. Khách hàng được quyền yêu cầu OMZ Cloud hỗ trợ qua các kênh hỗ trợ theo các điều khoản sử dụng dịch vụ của OMZ Cloud.
   • 2.2. Không được kinh doanh lại Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi được OMZ Cloud đồng ý bằng văn bản.
   • 2.3. Tự quản lý và bảo mật quyền đăng nhập vào hệ thống và thông tin ra vào Dịch vụ đăng ký. Khách hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật đối các hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng Dịch vụ.
   • 2.4. Sao lưu và xóa dữ liệu của mình trước khi dịch vụ hết hạn.
   • 2.5. Không có quyền khiếu nại OMZ Cloud khi xảy ra các thiệt hại do thao tác quản lý, sử dụng, yêu cầu Dịch vụ có lỗi của Khách hàng.
   • 2.6. Khách hàng đảm bảo tính hợp pháp và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về các nội dung thông tin lưu trữ tại máy chủ ảo và truyền đi trên mạng Internet. Chịu trách nhiệm với việc cài đặt các ứng dụng (các phần mềm) trên máy chủ, về nội dung, bản quyền. Cam kết rằng các ứng dụng này không bao gồm những chương trình xấu gây thiệt hại cho những người dùng Internet khác (như virus, spam, phần mềm DDOS…).
   • 2.7. Chịu trách nhiệm tự thiết lập giải pháp an toàn cho hệ thống máy chủ trên hệ thống Internet của OMZ Cloud.
   • 2.8. Trong trường hợp Khách hàng thay đổi chủ sở hữu/thành viên/cổ đông (đối với trường hợp Khách hàng là tổ chức, công ty), cho dù có hoặc không có dẫn đến việc thay đổi tư cách pháp lý của Khách hàng theo quy định của pháp luật liên quan, thì Khách hàng vẫn phải có nghĩa vụ thông báo cho OMZ Cloud.
    3. Quyền và nghĩa vụ của OMZ Cloud
   • 3.1. Có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ trong trường hợp Khách hàng có hành vi vi phạm sau: Sử dụng dịch vụ trái quy định pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn việc: (i) Sử dụng, sao chép thông tin của bên thứ ba để kinh doanh hoặc xuất bản mà không được phép; (ii) Thông tin hoặc quảng cáo hàng hóa xâm phạm đến bản quyền, sáng chế, thương hiệu hoặc bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba; (iii) Thông tin mang tính chất lừa đảo, sai lệch, khiêu dâm, phỉ báng, đe dọa người khác; (iv) Phát tán virus; gửi thư rác; phishing… gây thiệt hại đến người dùng trên Internet;
   • 3.2. Trường hợp dịch vụ hết hạn hoặc bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, OMZ Cloud có nghĩa vụ xóa toàn bộ dữ liệu trên hệ thống của OMZ Cloud sau khi nhận được thông báo về việc đã hoàn tất sao lưu và chuyển dữ liệu của Khách hàng. OMZ Cloud cam kết không sao lưu dữ liệu, hay sử dụng dữ liệu của khách hàng ngoài mục đích, OMZ Cloud không chịu trách nhiệm về dữ liệu, lưu trữ và sao lưu dữ liệu của Khách hàng trên hệ thống của OMZ Cloud.
   • 3.3. Chịu trách nhiệm phản hồi về lỗi dịch vụ trong vòng 2 giờ từ thời điểm nhận được thông báo từ khách hàng theo kênh trên thỏa thuận.
   • 3.4. Chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ hoạt động liên tục không ngừng, nếu có bất kỳ sự cố kỹ thuật nào xảy ra do lỗi của OMZ Cloud, OMZ Cloud sẽ khôi phục Dịch vụ trong vòng 6 giờ từ thời điểm nhận được thông báo của Khách hàng theo khả năng của OMZ Cloud.
   • 3.5. Trường hợp phải gián đoạn Dịch vụ để hỗ trợ các yêu cầu nhằm duy trì bảo mật thông tin của OMZ Cloud, hoặc nằm trong kế hoạch gián đoạn, liên quan tới mạng, phần cứng, bảo trì, nâng cấp Dịch vụ, OMZ Cloud phải công bố hoặc thông báo tới Khách hàng ít nhất trước 03 (ba) ngày. Đồng thời, OMZ Cloud cam kết việc tạm ngừng Dịch vụ không làm ảnh hưởng tới bất kỳ chương trình/ứng dụng nào của Khách hàng.

    Trong trường khẩn cấp phải gián đoạn Dịch vụ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước OMZ Cloud sẽ công bố hoặc thông báo tới Khách hàng trước khi tiến hành những hoạt động nêu trên.

   • 3.6. OMZ Cloud chủ động phát hiện thời gian gián đoạn và thông báo cho khách hàng.
    4. Cam kết chất lượng dịch vụ
   • 4.1. OMZ Cloud cam kết cung cấp môi trường ổn định, đảm bảo tính liên tục của dịch vụ cho thuê máy chủ ảo. Đối với bất kỳ lỗi, trễ, gián đoạn hay mất kết nối xuất hiện do sự cố hệ thống của OMZ Cloud khi Khách hàng đang vận hành, OMZ Cloud sẽ giảm trừ cước phí trong thời gian gián đoạn Dịch vụ theo bảng dưới đây:
   • Sự cố

    Sự cố hệ thống của OMZ Cloud không do lỗi từ khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn hư hỏng thiết bị phần cứng, thiết bị mạng, nguồn điện mới)

    Sự cố từ phía người dùng (dịch vụ bị hack, tấn công, lỗi hệ điều hành, ứng dụng do Khách hàng cài đặt và các sự cố khác không xuất phát từ lỗi của OMZ Cloud)

    Tỷ lệ thời gian gián đoạn
    ≤ 0,05%/tháng

    Không giảm trừ

    Không giảm trừ

    Từ 0,05%/tháng–0,1%/tháng

    Giảm trừ 10% cước phí tháng gián đoạn

    Không giảm trừ

    0,1%/tháng và 0.5%/tháng

    Giảm trừ 25% cước phí tháng gián đoạn

    Không giảm trừ

   • 4.2. OMZ Cloud không chịu trách nhiệm bồi thường dữ liệu của khách hàng lưu trữ tại OMZ Cloud trong các trường hợp sau:
   • 1. Sự kiện Bất khả kháng.
   • 2. Gây ra từ việc sử dụng các dịch vụ, phần cứng hoặc phần mềm mà không được cung cấp bởi OMZ Cloud.
   • 3. Do hoạt động trái phép hoặc thiếu hành động cần thiết hoặc từ những nhân viên, đại lý, nhà thầu, nhà cung cấp của Khách hàng hoặc bất cứ ai có được sự truy cập vào máy chủ của Khách hàng.
   • 4. Do Khách hàng không tuân thủ các hướng dẫn hoặc khuyến nghị sử dụng của OMZ Cloud (nếu có).
   • 5. Trường hợp có nội dung mâu thuẫn giữa Phụ lục này và Hợp đồng ký kết trực tiếp giữa OMZ Cloud – Khách hàng, các bên ưu tiên lựa chọn Hợp đồng trực tiếp.