Skip to content

zServer

Cung cấp máy chủ với cấu hình theo yêu cầu giúp giảm chi phí phần cứng để bạn có thể phát triển và triển khai ứng dụng nhanh hơn. Bạn cũng có thể khởi tạo số lượng zServer tùy nhu cầu của mình, cấu hình bảo mật và kết nối mạng cũng như quản lý dung lượng lưu trữ. zServer cũng cung cấp khả năng tăng giảm dung lượng tùy thuộc theo thời điểm sử dụng và bạn chỉ phải trả theo nhu cầu và thời gian sử dụng của họ.

Khởi tạo zServer

 • Bước 1: Chọn vào zServer.
Giao diện Server
 • Bước 2: Chọn vào chức năng tạo máy chủ. Chức năng tạo máy chủ ở bên phải màn hình:
Demo tính năng
 • Bước 3: Tạo zServer
  • Tại trang tạo server. Bạn chọn các hệ điều hành được build sẵn bởi OMZ Cloud.
Demo tính năng
 • Chọn cấu hình.
  • Cấu hình gồm ba thông số: CPU, RAM và Disk.
Demo tính năng
 • Nhập Choose network type
  • Đối với type là public thì máy sẽ được cấp tự động
  • Đối với tpye Virtual Private Cloud bạn chọn subnet muốn kết nối
Demo tính năng
 • Nhập tên và mô tả.
Demo tính năng
 • Xác thực thanh toán. Và ấn vào button "Create" để lưu thông tin.
Demo tính năng
 • Sau khi tạo thành công:
Demo tính năng

Hướng dẫn truy cập vào Server qua Console:

 • Đối với Linux:

  • Bước 1: Khi bạn đã tạo Server thành công hãy ấn vào tên của Server mà bạn muốn truy cập. Demo tính năng
  • Bước 2: Sau đó màn hình sẽ hiện ra đầy đủ thông tin của Server:
  Demo tính năng
  • Bước 3: Bạn ấn copy ở mục User và mục Pass và sau đó bạn ấn vào button "Console" ở góc trên bên phản màn hình.
  Demo tính năng
  • Bước 4: Tại màn hình Console, góc trên bên trái màn hình có phần "Send Clipboard" bạn click vào đó thì mà bạn copy sẽ tự động hiện ra:
  Demo tính năng
 • Đối với Windows (tương tự)

Edit zServer

 • Bước 1: Hãy click vào button "Resize" ứng với zServer bạn muốn chỉnh size.
  • Tại đây, bạn có 3 lựa chọn:
   • Thay đổi Size, RAM và CPU vủa zServer
Demo tính năng
 • Bước 2: Sau khi chỉnh sửa xong, bạn hãy ấn vào button "RESIZE" để update nội dung đã chỉnh sửa. Nếu bạn không muốn thay đổi hãy ấn vào button "CANCEL" để thoát.

Rename zServer

 • Bước 1: Hãy click vào button "Rename" ứng với zServer bạn muốn chỉnh size.
Demo tính năng
 • Bước 2: Tại đây, bạn được phép Rename và chỉnh sửa Description của Volume
 • Bước 3: Sau khi chỉnh sửa xong, bạn hãy ấn vào button "EDIT" để update nội dung đã chỉnh sửa. Nếu bạn không muốn thay đổi hãy ấn vào button "CANCEL" để thoát

Reset Password

 • Bước 1: Hãy click vào button More action để chọn Reset Password.
Demo tính năng
 • Bước 2: Tại đây bạn hãy nhập mật khẩu mới (ít nhất từ 4-16 kí tự, chứa các ký tự A-Z, a-z, 0-9, _,-,@#... )
 • Bước 3: Sau khi xác nhận xong, bạn hãy ấn "Reset" để update mật khẩu. Nếu bạn không muốn thay đổi hãy ấn vào button "Cancel" để thoát.

Delete zServer

 • Bước 1: Hãy click vào button More action để chọn Delete.
Demo tính năng
 • Bước 2: Tại đây bạn phải xác nhận lại hành động bằng cách nhập đúng zServer bạn muốn delete.
 • Bước 3: Sau khi xác nhận xong, bạn hãy ấn submit. Hệ thống sẽ gửi thông báo thành công cho bạn.

Server - Firewall

Server - Add Firewall

 • Bước 1:
  • Chọn vào Server.
  • Chọn vào màn hình chi tiết Server chuyển sang tab FireWall và chọn ADD màn bên phải màn hình.
Demo tính năng
 • Bước 2: ADD Firewall vào Server
  • Tại trang Add Firewall.
  • Add Firewall muốn vào Server
  • Nếu bạn chưa có Firewall hãy ấn Go to Firewall để tạo Firewall mới
  • Xác nhận bằng cách ấn vào button ADD để lưu thông tin.
Demo tính năng
 • Sau khi tạo thành công:
Demo tính năng

Server - Change Firewall

 • Bước 1: Ở trang Server Firewall nếu muốn thay đổi thì ấn vào button Change.
Demo tính năng
 • Bước 2:
  • Ở trang Change Firewall bạn có thể thay đổi Firewall gắn vào server. Sau đó ấn button Change để thay đổi
Demo tính năng
 • Sau khi thay đổi thành công:
Demo tính năng

Server - Remove FireWall

 • Bước 1: Ở trang Server Firewall nếu muốn hủy kết nối giữa Firewall và Server thì ấn vào button Remove.
Demo tính năng
 • Bước 2:
  • Ở trang Remove Firewall bạn phải xác nhận lại hành động bằng cách nhập đúng Firewall để remove. Sau đó ấn button Remove để hủy kết nối

   Demo tính năng
  • Sau khi Remove thành công:

Demo tính năng

Server - Elastic IP ( Không app dụng đối với Server để type ở chế độ Public)

Serevr - Associate Elastic IP

 • Bước 1:
  • Chọn vào Server.
  • Chọn vào màn hình chi tiết Server chuyển sang tab Virtual Hardware và chọn Associate.
Demo tính năng
 • Bước 2: Associate Elastic IP vào Serevr
  • Tại trang Associate Elastic IP.
  • Add Elastic IP muốn vào Server
  • Nếu bạn chưa có Elastic IP hãy ấn Go to Elastic IP để tạo Elastic IP mới
  • Xác nhận bằng cách ấn vào button Associate để lưu thông tin.
Demo tính năng
 • Sau khi tạo thành công:
Demo tính năng

Server - Disassociate Elastic IP

 • Bước 1: Ở trang Virtual Hardware nếu muốn hủy kết nối giữa Elastic IP và Server thì ấn vào Disassociate.
Demo tính năng
 • Bước 2: Tại đây bạn phải xác nhận lại hành động bằng cách nhập đúng IP của Elastic IP bạn muốn Disassociate.
Demo tính năng
 • Bước 3: Sau khi xác nhận xong, bạn hãy ấn Disassociate. Hệ thống sẽ gửi thông báo thành công cho bạn.
Demo tính năng