Skip to content

Collector

Collector chức năng chính là thu nhập dữ liệu. Để tạo collector cần làm 2 việc:
 • Khởi tạo Collector trên Portal để có thể theo dõi thông tin trạng thái của Collector
 • Cài đặt zWatcher Collector trên máy chủ của bạn để thu thập metrics

Khởi tạo Collector trên Portal

 • Bước 1: Chọn vào Collector.
Giao diện Collector
 • Bước 2: Chọn vào chức năng tạo Collector. Chức năng tạo Collector ở bên phải màn hình:

  Demo tính năng
 • Bước 3: Tạo Collector.

  • Nhập tên của Collector.
Demo tính năng
 • Sau khi nhập tên thì chọn hệ điều hành muốn sử dụng

  Demo tính năng
 • Chọn types muốn sử dụng

  • Đối với types là Manual
  • Sau đó ấn nút CreateDemo tính năng
 • Sau khi ấn nút Create sẽ hiện lên màn hình thông tin của collector ấn nút copy để copy thông tin

Demo tính năng
 • Sau đó vào console trên sever và sau đó đăng nhập thành công
 • Sau khi đăng nhập thành công thì vào Terminal hoặc giao diện dòng diện trên server và chạy câu lệnh.
Demo tính năng
 • Chạy phần thông tin collector sao đó hãy ấn " Yes" và sau đó ấn nút "OK"
 • Sau đó sẽ hiện ra kết quả chạy thành công của collector
Demo tính năng
 • Đối với phần Auto, nhận đầy đủ thông tin theo yêu cầu
 • Sau đó ấn nút Create để tạo Collector mới
Demo tính năng

Delete Collector

 • Bước 1: Hãy click vào button Delete ứng với Collector mà bạn muốn xóa.
Demo tính năng
 • Bước 2: Tại đây bạn phải xác nhận lại hành động bằng cách nhập đúng Collector bạn muốn delete.
 • Bước 3: Sau khi xác nhận xong, bạn hãy ấn submit. Hệ thống sẽ gửi thông báo thành công cho bạn.