Skip to content

Billing

Thông tin liên quan đến phần thanh toán dịch vụ

Tính năng

 • Các tính năng chính của OMZ Cloud Billing
  • Nạp tiền vào tài khoản thanh toán.
  • Thông báo cước phí duy trì dịch vụ hàng tháng.
  • Khuyến nghị nạp tiền để duy trì dịch vụ
  • Quản lý tài khoản thanh toán.
  • Quản lý lịch sử gửi và thanh toán tiền.

Hướng dẫn nạp qua ngân hàng

 • Bước 1: Từ trang nạp tiền, chọn số tiền cần nạp. Mã QR sẽ thay đổi theo giá tiền bạn chọn.Giao diện Billing
 • Bước 2: Chờ cho đến khi nhận được thông báo thành công hoặc thất bại từ giao diện của OMZ Cloud.
 • Bước 3: Sau khi nhận được thông báo thành công số tiền bạn nạp sẽ được nạp vào tài khoản.