Skip to content

Instruction

Các bước đăng ký tài khoản

Demo tính năng
 • Người dùng nhập:
  • Địa chỉ hợp lệ, đúng định dạng, không trùng lặp, đang hoạt động. Các thông tin về hóa đơn, dịch vụ sẽ được OMZ Cloud gửi qua địa chỉ email này.
  • Mật khẩu: tối đa 128 ký tự.
  • Username: tối đa 150 ký tự, a_z, A_Z, 0_9,_,-,...
 • Đảm bảo bạn đã đọc kỹ các tài liệu trước khi hoàn tất đăng ký:
 • Sau đó chọn vào button "Sign Up".
 • Bước 3: Sau khi đăng ký thành công, người dùng kiểm tra hòm thư để lấy đường dẫn kích hoạt tài khoản:
Demo tính năng
 • Bước 4: Người dùng click vào link xác thực.
 • Bước 5: Màn hình thông báo đã xác thực thành công
 • Bước 6: Hệ thống sẽ tự động chuyển hướng trình duyệt vào dashboard.