Skip to content

Payment Guide

OMZ Cloud hỗ trợ mấy phương thức thanh toán?

  • Bạn có thể thanh toán online, thanh toán chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp tại văn phòng OMZ Cloud.

OMZ Cloud có xuất hóa đơn không?

  • Có. OMZ Cloud sẽ xuất hóa đơn điện tử sau khi nhận đầy đủ thanh toán từ Quý Khách và dịch vụ được kích hoạt thành công.

Có thể thanh toán một lúc nhiều tháng hoặc cả năm được không?

  • Có. Bạn có thể thanh toán dài hạn để hưởng chiết khấu, chi tiết liên hệ: support@omzcloud.vn.

Dùng nhiều hơn 1 tháng thì có cần thanh toán trước hết không?

  • Không, bạn có thể lựa chọn thanh toán theo từng tháng, hoặc có thể nạp số dư vào balance để hệ thống tự động thanh toán cho các tháng tiếp theo.